Základní informace

telefon zdarma

800 19 22 19

Základní informace

INCENTIVNÍ TURISTIKA

Incentivní (motivační) akce tvoří již mnoho let pevnou součást naší nabídky. Firmám a institucím nabízíme pobyty pro odborníky spojené s návštěvou veletrhů, seminářů, či s exkurzemi ve výrobních závodech. Jednotlivé programy pro jednotlivce i skupiny lze zahrnout do přímých nákladů firem, které odborníky vysílají. Nabízíme široké možnosti především pro specialisty ve filmovém, automobilovém, chemickém, textilním, potravinářském i stavebním průmyslu, naší specialitou jsou zájezdy pro pracovníky ve zdravotnictí a farmacii, každoročně připravujeme akce pro stovky účastníků jen z těchto oborů. Odborné programy profesionálně zpracujeme, zajistíme průvodce s kvalifikací tlumočení i na odborné profesní úrovní. Podrobnosti na www.incentiv.cz 

SPECIÁLNÍ PROGRAMY PRO SKUPINY
 
Cestovní kancelář CAMPANATOUR zajišťuje akce pro školní, zájmové a sportovní kolektivy od roku 1990. Realizovali jsme desítky zájezdů pro skupiny z celé České republiky, od jednodenních výletů přes poznávací zájezdy do evropských zemí až po oblíbené pobyty u moře. Pro školy, firmy a instituce zajišťujeme každoročně desítky akcí v České republice, Evropě i zámoří. 
Skupinám připravíme nabídku na základě individuálních požadavků, s ohledem na zájmy, věk i finanční možnosti. Naši zástupci jsou připraveni Vás navštívit, nabídnout lokalitu podle Vašich představ a sestavit bohatý program. Na základě našich zkušeností můžeme doporučit pobyty v určitých místech, pokud má být program speciálně zaměřen (aerobik, cykloturistika, kulturní programy, festivaly, veletrhy ...). Volba pobytového místa a termínu podstatně ovlivňuje cenu zájezdu.
Cenové podmínky přímo na míru vaší skupiny vám zašleme na požádání. 

Možné výhody pro skupiny: 
2-4 osoby zcela zdarma 
u skupin dětí a mládeže nabízíme až 4 místa pro pedagogický dozor zcela zdarma (v závislosti na konkrétní destinaci) 
další specifické výhody - vyplacení odměny za zprostředkování zakázky 
 
 
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 
 
Autobusová doprava je zajišťována kvalitními autobusy našich smluvních partnerů, které splňují mezinárodní předpisy pro dopravu osob. Typ autobusu je uveden pro každé pobytové místo zvlášť. Luxusní autobus je vybaven ABS, klimatizací, videem, barem a zpravidla WC. Ostatní standardní autokary jsou vybaveny pro dálkové jízdy, ABS, klimatizaci, videem a barem. V zájmu bezpečnosti cestujících a v souladu se zákonem o silničním provozu se WC v autobuse používá jen ve výjimečných a nouzových případech. 
Každý z cestujících má k dispozici sedačku se sklopným opěradlem, u luxusních autobusů s možností vysunutí do uličky pro větší komfort cestování a s opěrkou na nohy. Místa v autobuse jsou přidělována podle pořadí přihlášení a s ohledem na věk a zdravotní stav klienta. Přeprava klientů se řídí mezinárodními předpisy. Během cesty jsou pravidelné, asi půlhodinové přestávky na vybavených odpočívadlech nebo u benzinových pump. Přestávky jsou zařazovány po max. čtyřech hodinách jízdy. V průběhu zastávek jsou nabízeny teplé a studené nápoje, platba v Kč. V ceně dopravy je přeprava jedné osoby a jednoho zavazadla do 20 kg. Každý může mít dále jedno příruční zavazadlo do 5 kg (max. rozměry 40x20x20 cm). Z přepravy jsou vyloučeny objemné isotermické tašky a balení PET lahví s vodou. Řidiči jsou oprávněni kontrolovat váhu zavazadel. V případě, že váha přepravovaného zavazadla přesáhne předepsanou maximální váhu, jsou oprávněni odmítnout zavazadlo k přepravě nebo vybrat jednorázový poplatek za nadváhu ve výši 300 Kč za 1 zavazadlo. Vzhledem k omezenému prostoru uvnitř autobusu a bezpečnosti cestujících nelze akceptovat ani větší příruční zavazadla. Každá přepravovaná osoba vč. malých dětí musí mít vlastní sedačku. Děti do 150 cm a 36 kg lze přepravoavt pouze v dětských autosedačkách, a to na všech typech komunikací. Autosedačky či podsedáky pro děti jsou povinni zajistit spolucestující dětí, stejně jako kurty pro její připevnění k sedačce autobusu. Pokud budete mít pro dítě autosedačku, prosíme o nahlášení již při objednávce. Bezpečnostní pásy na všech sedačkách disponují autobusy vyráběné od roku 2006.

ODJEZDOVÉ ČASY A ODJEZDOVÁ MÍSTA 
Začíná-li pobyt v sobotu, odjezd autobusu z ČR je vždy v pátek. Přesný čas a místo odjezdu z ČR vám budou sděleny v informacích k odjezdu. Na odjezdovém místě je nutné být včas, ale nikoliv dlouho dopředu. Autobus většinou nabírá cestující na více místech podle harmonogramu. Pokud má váš autobus zpoždění více než 15 minut, kontaktujte dispečink CK, obdržíte informaci o poloze autobusu a předpokládaném příjezdu. Pokud stojíte správně, nemusíte autobus hledat, posádka má za úkol najít cestující a ne naopak. 
Příjezd na pobytové místo je následující den v ranních (dopoledních) hodinách. Přesná hodina příjezdu do prázdninového letoviska je vždy závislá na aktuální průjezdnosti mezinárodních tras. Odjezd z pobytových míst je vždy v odpoledních / večerních hodinách (cca 13:00 - 22:00) v závislosti na místě odjezdu, případně příjezdu ranního autobusu z ČR. Posádka autobusu má mezi příjezdem a odjezdem do / z letoviska plánovaný povinný odpočinek podle mezinárodních předpisů. Autobus je po tuto dobu odstaven bez zavazadel, řidiči odpočívají. Čas odjezdu z pobytového místa je zpravidla uveden v recepci na / v informační tabuli / knize nejpozději během dopoledne v den odjezdu. Dojezd do ČR je vždy v neděli v dopoledních / poledních hodinách. Odjezdová místa a příplatky jsou uvedeny u jednotlivých pobytových míst. 
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo zajišťovat svozy z jednotlivých míst osobními automobily či mikrobusy. V případě, že je v jednom nástupním místě méně než 6 cestujících, může cestovní kancelář zajistit dopravu klientů k dálkovému autobusu veřejnou hromadnou dopravou (meziměstské autobusy, vlak). Pokud je nástupní místo za příplatek, cestovní kancelář tento příplatek vrací a dále hradí klientovi běžnou cenu jízdenky veřejnou hromadnou dopravou (předložení jízdenek není nutné). V takovém případě bude klient informován o optimálním spojení. 
Na vyžádání zajistíme transfer z libovolného odjezdového místa (za příplatek).

VLASTNÍ DOPRAVA

Cestování autem má bezesporu řadu výhod. V tištěném katalogu najdete informaci o vzdálenosti. Doba jízdy závisí na hodině odjezdu z ČR a i na zvolené trase. Doporučujeme vydat se na cestu tak, abyste na místo přijeli mezi 14. a 18. hodinou odpoledne. Podrobnější plán cesty, aktuální poplatky a aktuální ceny PHM jsou součástí informací k cestě, které od nás obdržíte před nástupem na dovolenou. Pro vyhledání doporučené trasy v Evropě můžete použít také stránku www.michelin.cz . Tento program také umožňuje spočítat i cestovní náklady vč. většiny dálničních poplatků. 


UBYTOVÁNÍ, NÁSTUPNÍ A ODJEZDOVÝ DEN

Charakter ubytování je uveden u všech zájezdů a pobytů v textu. Ubytování odpovídá zahraniční normě. Konkrétní pokoje / byty přiděluje recepce. První a poslední den u pobytových zájezdů je vyhrazen pro dopravu. Ubytováni budete podle evropského standardu, tzn. v hotelu po 14. hodině, v bytech po 16. hodině. Pokud se ubytovací čas od tohoto standardu liší, budete mít toto v informacích k odjezdu. Ubytování končí v odjezdový den většinou v 10 hodin dopoledne. Do této doby musíte předat klíče od pokoje / bytu recepci. 
Pokud přijíždíte busem, na místo ubytování dorazíte ráno / dopoledne a odjezd je v odpoledních / večerních hodinách. Svá zavazadla si po dobu, kdy ještě, resp. už nemáte klíče od bytu či pokoje, můžete zpravidla uložit na předem stanoveném místě. Pokud letíte letadlem a přílet je plánovaný na brzké ranní či dopolední hodiny, platí pro vás stejné podmínky jako při autobusové dopravě. Pokud je přílet plánovaný na odpolední hodiny, budete ubytováni ihned po příjezdu do hotelu. Při přebírání pokoje / bytu předkládáte na recepci či ubytovateli ubytovací poukaz od cestovní kanceláře (voucher) a cestovní pasy, popř. občanské průkazy ubytovaných (většinou kromě dětí). Cestovní pasy, resp. občanské průkazy zůstávají na recepci minimálně první den, než recepční zapíše údaje z pasů do seznamů pro krátkodobé přihlášení k pobytu. Pokud čerpáte v hotelu či areálu služby, za něž se neplatí přímo (např. obsah minibaru, konzumace v baru či restauraci, telefon, internet, placené TV kanály,…) zůstává jeden cestovní pas, resp. občanský průkaz na recepci do vašeho odjezdu než vyrovnáte hotelový účet.

STRAVA

Pokud je v ceně stravování formou polopenze, jedná se o snídani a večeři. Plná penze znamená navíc obědy. Všechna jídla jsou podávána podle místních zvyklostí, tzn. ve Francii snídáte to, co obvykle snídají Francouzi, v Itálii máte večeři podle italských zvyklostí. V případě české kuchyně je uvedeno v textu u dané kapacity. Ve většině letovisek je u servírované večeře výběr z min. dvou menu, volíte si den předem, nebo je podávána formou bufetu (švédských stolů). V příjezdový den je u servírované večeře jednotné menu. Švédské stoly znamenají neomezenou volbu jídla, jehož skladbu si sami volíte a pro něž si sami chodíte k bufetovým stolům. Výběr je závislý na kategorii hotelového zařízení. Kromě snídaně nejsou nápoje v ceně jídla, pokud to u konkrétního ubytovacího zařízení není stanoveno jinak. 
 
UBYTOVÁNÍ V HOTELU

Hotelový pokoj dané kategorie s koupelnou a WC, vybavení podle kategorie je popsané v textech. U hotelového ubytování se předpokládá i hotelové stravování. Na pokojích nelze připravovat jídlo a pokud v textu není uveden minibar / mini lednička, nelze zde chladit nápoje. Hotelové pokoje se denně uklízejí. Hotelové ručníky jsou měněny, pokud je potřeba, a nesmí se odnášet na pláž. Ne vždy je do koupelen dodáváno hotelové mýdlo. Pokud je proveden úklid nedostatečně, či vám nebyly doneseny čisté ručníky, obraťte se ihned na recepci. Na většině hotelů vám v recepci zapůjčí redukci na zásuvku, žehličku či vám umožní uložení léků v chladničce. 
 
UBYTOVÁNÍ V APARTMÁ
 
Apartmá je prázdninový byt s kuchyňkou či kuchyňským koutem v obývací místnosti, koupelnou a WC a daným počtem ložnic. Studio je malý byt - garsoniéra, která má pouze jednu obývací místnost a koupelnu a WC, nemá žádné další ložnice. 
Apartmá a studia jsou určena pro pobyty, kde si chcete plně nebo částečně připravovat vlastní stravu. Kuchyňka je připravena pro prázdninové vaření a ohřívání, vybavení stolním a varným nádobím je přizpůsobeno počtu ubytovaných osob. Ne vždy se podaří uhlídat po celou sezónu funkčnost kuchyňských nástrojů, doporučujeme přibalit vlastní ostrý kuchyňský nůž a otvírák na konzervy. Je zde lednička s menší přihrádkou pro krátkodobé uchování zmrazených potravin a sporák s minimálně dvěma plotýnkami. Při přebírání apartmá / studia dostáváte byt uklizený s vypnutou či na minimum zapnutou ledničkou. Další elektrické spotřebiče (mikrovlnná trouba, kávovar, varná konvice, …) nejsou standardně ve vybavení bytů a najdete je většinou při ubytování v soukromí, kde majitel apartmá vybavuje byt podle svého uvážení nebo v nadstandardně zařízených apartmá / studiích. Apartmá / studia nejsou v průběhu pobytu uklízena, ve vybavení jsou úklidové pomůcky. Úklidové prostředky (saponáty apod.), kuchyňské utěrky a toaletní papír standardně nejsou ve vybavení. V některých komplexech je povinný poplatek za úklid. Vybavení ložním prádlem a ručníky je popsáno v textu popisu. Pokud jsou ručníky ve vybavení, mění se zpravidla uprostřed týdne, povlečení je měněno většinou po týdnu. V některých ubytovacích kapacitách je povlečení za příplatek, pokud si objednáte, přebíráte čisté povlečení s klíči od bytu. Povlečení postele (úkon) příplatek nazahnruje. Příplatek se vztahuje na jednu výměnu ložního prádla, pokud budete chtít po týdnu (nebo kdykoliv) povlečení vyměnit, je nutné příplatek zaplatit 2x. Vlastní povlečení sestavte ze dvou prostěradel a povlaku na polštář. 
 
KAUCE A MÍSTNÍ POPLATKY

Při přebírání prázdninového bytu se v některých zařízeních vybírá kauce (v západní Evropě téměř všude). Tato kauce vám bude vrácena při odjezdu a předání klíčů od bytu zpět recepci či ubytovateli. Kaucí ručíte nejen za nepoškození inventáře bytu, ale i za provedení konečného úklidu (pokud není v ceně pobytu), za to, že například neodjedete se zapomenutými klíči v kapse. Kauci můžete složit hotově, šekem nebo platební kartou (peněžní prostředky Vám jsou na kartě zablokovány po dobu pobytu v zahraničí a bývají zpravidla znovu zpřístupněny max. do 1 měsíce po návratu zpět). V některých kapacitách akceptují pouze šeky a platební karty.
U některých hotelových a apartmánových komplexů nejsou cestovní kanceláři předem účtovány místní poplatky. Je to zpravidla proto, že o výši těchto poplatků ubytovatel nerozhoduje a jejich výši určuje nepravidelně např. místní úřad. Tyto místní poplatky ve prospěch obce (pobytová taxa, přihlašovací poplatek) jsou tedy vybírány na místě při příjezdu a skutečná částka se od částky udané v katalogu v eurech může drobně lišit. 
 
KAPESNÉ

Kapesné je hotovost, kterou vezete na dovolenou. Mělo by zahrnovat cestovní náklady (pokud cestujete vozem), náklady na poplatky placené na místě, částku na drobné výdaje cestou (toalety, občerstvení), částku na plánovaný nákup čerstvých potravin v místě či na stravování v restauraci, náklady na místní výlety (cena výletů a vstupné), rezervu na neplánované výdaje (pokuty, ošetření u lékaře). I v případě, že máte uzavřené pojištění léčebných výloh, pokud částka placená za ošetření v zahraničí nepřesáhne 150 EUR, dostáváte ji od pojišťovny až zpětně, a poplatek za ošetření a léky hradíte na místě. V době platebních karet není převoz větších částek nezbytný. Ověřte si, zda platební kartu lze použít pro platby či výběr v zahraničí a zda je akceptovaná většinou obchodníků. Pokud chcete mít jistotu, volte kartu EC/MC či VISA. 
 
CESTOVNÍ DOKLADY, VÍZOVÁ POVINNOST A DALŠÍ PŘEDPISY 

Cestující si sám odpovídá za platnost svých cestovních dokladů. Do zemí EU je možné cestovat i na občanský průkaz ČR se strojově čitelnými údaji vydávaný od druhé poloviny roku 2000. Do zemí mimo EU je zapotřebí cestovní pas, a to i když jimi pouze projíždíte. Dne 26.06.2012 skončila platnost zapsání dětí v cestovních pasech rodičů. Děti do 15 let mohou opustit území ČR pouze s vlastním cestovním pasem. Minimální platnost obou dokladů by měla být 3 měsíce od překročení hranic ČR. Pokud nejste občanem ČR, prověřte si na příslušném zastupitelském úřadě, zda pro vstup do země pobytu či pro tranzit nepotřebujete vízum. Pokud ano, cestovní kancelář vám vydá potvrzení o zajistěném ubytování a popř. i pojištění, které zastupitelský úřad potřebuje. 
Informace a doporučení pro cesty do všech zemí světa najdete na: 
www.mzv.cz v oddíle Cestujeme do zahraničí. 
 
DELEGÁTSKÉ SLUŽBY, ASISTENCE DELEGÁTA, PRŮVODCE CK A TECHNICKÝ PRŮVODCE 
 
Technický průvodce (TP) doprovází bus, je součástí posádky, koordinuje nástup a výstup cestujících a má spojení s dispečinkem CK. Cestou neprovádí výklad. Pokud není na palubě busu TP, tuto funkci zajišťují řidiči. 
Průvodce CK je odborník na poznávací trasu a skupinu provází po celou dobu poznávacího zájezdu. Průvodce cestou provádí výklad, vede skupinu městy a k jednotlivým památkám, komunikuje s ubytovatelem. Při složitějších průjezdech měst naviguje řidiče, objednává lodní lístky apod. V zahraničí většinou nesmí provádět výklad uvnitř uzavřených památkových areálů, proto část výkladu k památkám je podána předem. 
Delegátské služby v pobytových místech jsou zajištěny stálými smluvními pracovníky, kteří pracují pro jednu nebo více cestovních kanceláří. Organizují informační schůzku v pobytovém místě, přijímají objednávky výletů, mohou provádět práci průvodce CK na výletech, řeší případné problémy. Spojení na delegáta uvádíme na ubytovacím poukazu a na informacích k cestě. Důležité vzkazy pro zákazníky dává delegát na nástěnku či do delegátské knihy v ubytovacím zařízení. Pokud je u pobytového místa uvedena asistence delegáta, jeho služby se omezují na pomoc v nezbytně nutném případě či na pomoc po telefonu, tento delegát se nenachází ve vašem pobytovém místě, neorganizuje informační schůzky ani výlety, ale je připraven vám pomoci ve složité situaci (vážný úraz, konflikt s policií, ztráta dokladů, autonehoda,…).
Vytvářím objednávku...