Cestovní smlouva

Spolehlivý průvodce na vašich cestách
  • telefon zdarma 800 19 22 19
  • info@campana.cz

RYCHLÉ VYHLEDÁNÍ ZÁJEZDU

Země:
Oblast:
Místo:
Cena:
Odjezd od: Návrat do:
>> Rozšířené vyhledávání

Odběr novinek

Aktuální kurzy měn

Euro126.03
Americký dolar122.79
Britská libra129.28
Švýcarský frank122.98
Australský dolar116.57
Bulharský leva113.31
Chorvatská kuna13.50
Ruský rubl10034.71

Parkování na letišti

Kompenzace za zpoždění letu

Počasí

Smlouva o zájezdu

 
Smlouva o zájezdu
ke stažení
Cestovní smlouva ke stažení ve formátu Excel
Příloha cestovní smlouvy ke stažení ve formátu PDF

OSOBNÍ ÚDAJE, INFORMACE K ODJEZDU

CK požaduje od všech osob přihlášených k zájezdu celé jméno a rodné číslo (datum narození). Tyto údaje jsou při počítačovém zpracování použity jako kontrolní znaky pro identifikaci a také v některých případech určují slevy (děti, senioři). Dále požadujeme ve smlouvě o zájezdu (tzv. přihlášce) vyplnit adresu a e-mail první osoby na přihlášce. Telefonní číslo použijeme tehdy, potřebujeme-li vás informovat o neodkladné záležitosti těsně před odjezdem, je nutné udat číslo telefonu, který budete mít v době zájezdu u sebe. Ke zpracování přihlášky s cestovním pojištěním potřebuje pojišťovna celé jméno, rodné číslo a adresu každé pojištěné osoby. 
Odbavení k zájezdu či pobytu zasíláme standardně tak, aby jej klient obdržel cca 5 - 7 dní před odjezdem. Pojišťovna i CK používá osobní údaje na základě povolení dle platného zákona 101/2000 Sb.

 

SMLOUVA O ZÁJEZDU - PŘIHLÁŠKA

Jakmile se rozhodnete zájezdu zúčastnit, sepisujete smlouvu o zájezdu (tzv. přihlášku, dále též SOZ). Při sepsání SOZ potvrzujete souhlas se všeobecnými podmínkami a skládáte zálohu. SOZ je závazná, z její výpovědi (stornování) plynou stornopoplatky. Stornopoplatky závisí na době, která zbývá do odjezdu. Před škodou ze stornopoplatků vás v případě nemoci aj. může chránit pojištění storna cesty. K požadavkům, které jsou uvedeny v poznámce a nejsou součástí ceny, CK i ubytovatel pouze přihlíží, nelze je však vždy splnit.  

 

PLATBA ZÁJEZDU, ZÁLOHA, FAKTURA

Zálohu skládáte při sepsání SOZ. Minimální záloha na osobu je 1.000 Kč, resp. 10% z celkové ceny zájezdu. Výše zálohy je 30% v případě čerpání časové slevy. Další zálohy mohou být placeny v libovolných splátkách tak, aby dva měsíce před odjezdem byla zaplacena polovina zájezdu a max. čtyři týdny před odjezdem byl zájezd doplacen. Zájezd můžete platit hotově u prodejce, hotově složenkou v KB/ČSOB (bez poplatku), bezhotovostně na účet v KB/ČSOB (nevkládejte prosím bez variabilního symbolu, vystavení na počkání). Ve všech našich provozovnách také akceptujeme platbu platebními kartami. Pokud za vás dovolenou (nebo její část) platí zaměstnavatel, musíte mít pro vystavení faktury buď písemnou objednávku nebo přesnou fakturační adresu vč. IČO instituce. Za zájezd můžete také zaplatit poukázkami SodexoPASS (Dárkový Šek, Holiday, Flexi a Fokus PASS), Cheque déjeuner (Šek dovolená, Unišek+), Accor Services (Compliments Holiday, Compliments Multi), BENEFITY a.s. nebo BENEFIT Plus, a to až do výše 50% základní ceny na jednu SOZ, max. však do 12.000 Kč (nelze použít na příplatky - např. doprava autobusem, plná penze…). V případě čerpání slev (časová, stálý klient, senior,…), je sleva poskytována, resp. vypočtena pouze z částky nehrazené poukázkami, tzn. z doplatku placeného hotově. 

Příplatky pod cenovou tabulkou jsou uváděny v korunách (vybírají se v ČR) nebo v eurech (platí se na místě při příjezdu).

 

CESTOVNÍ DOKLADY, VÍZOVÁ POVINNOST A DALŠÍ PŘEDPISY
Cestující si sám odpovídá za platnost svých cestovních dokladů. Do zemí EU je možné cestovat i na občanský průkaz ČR se strojově čitelnými údaji vydávaný od druhé poloviny roku 2000. Do zemí mimo EU je zapotřebí cestovní pas, a to i když jimi pouze projíždíte. Děti do 15 let mohou opustit území ČR pouze s vlastním cestovním pasem. Minimální platnost cestovních dokladů by všeobecně měla být 3-6 měsíce od návratu do ČR. Pokud nejste občanem ČR, prověřte si na příslušném zastupitelském úřadě, zda pro vstup do země pobytu či pro tranzit nepotřebujete vízum. Pokud ano, cestovní kancelář vám vydá potvrzení o zajištěném ubytování a pojištění, které zastupitelský úřad potřebuje. Informace a doporučení pro cesty do všech zemí světa najdete na www.mzv.cz v oddíle Cestujeme do zahraničí. 

DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ (stručný výtah)

Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CAMPANATOUR a zákazníkem se řídí ustanoveními zák. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a zák. č. 159/1999 (zákon o cestovním ruchu) - oba ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti konkrétního smluvního vztahu upravuje smlouva o zájezdu (dále SOZ) a její dodatky. SOZ se uzavírá mezi CK (pořadatelem zájezdu) a zákazníkem v písemné formě a obsahuje: vyplněný formulář + další smluvní ujednání. SOZ může být uzavřena přímo v CK nebo prostřednictvím jejího obchodního zástupce (prodejce), který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné moci. 
Smlouva o zájezdu upravuje veškeré vztahy mezi CK a zákazníkem, zejména: uzavření smlouvy o zájezdu, sjednané služby, cena a jejich úhrada, zvýšení ceny zájezdu, povinnosti CK při uzavření SOZ (katalogy, informace, kontakty, pojistné podmínky), změna podmínek SOZ ze strany CK nebo zákazníka, odstoupení od SOZ (zrušení zájezdu, porušení smluvních povinností), odstupné (stornopoplatky), odpovědnost CK, porušení SOZ v průběhu zájezdu, podmínky realizace zájezdu (minimální počet účastníků, zvláštní podmínky pro účast na zájezdu), reklamace, pokyny na cestu, další podmínky, pravidla, zvyklosti, závěrečná ustanovení.

 

CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu dle zákona před realizací zájezdu jednostranným úkonem v případě, že dojde ke zvýšení: a) ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot, b) plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%. 
Ceny zájezdů jsou kalkulovány kurzem zahraničních měn platným v době přípravy tisku katalogu. CK může garantovat ceny až do 10% poklesu kurzu CZK. V případě, že dojde k vyššímu zvýšení směnného kurzu CZK/EUR, může CK přistoupit ke zvýšení ceny zájezdů. Nové ceny by v tomto případě platily pro všechny klienty, kteří si zaplatili pouze zálohu a pro všechny nové rezervace. CK garantuje původní katalogovou cenu všem klientům, kteří v době vyhlášení cenové úpravy na základě změněných kurzů budou mít zaplacenou plnou cenu zájezdu. Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle CK zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. 
Příklad výpočtu NC dle bodu c): NC = CZ / PK x NK (NC-nová cena celkem, CZ-cena zájezdu celkem dle podepsané SOZ, PK-pův. kurz ČNB k 1.12.2017, NK-nový kurz ke dni zvýšení ceny.
Je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu SOZ.

 

Výše stornopoplatků se určuje podle počtu dnů ode dne oznámení CK CAMPANATOUR do počátku zájezdu (poskytnutí první služby). Den nahlášení a den poskytnutí první služby se nezapočítává. Tyto stornopoplatky se nevztahují na vystavené letenky.  

Výše odstupného za každou jednotlivou osobu činí:

45 dní a více před rozhodnou skutečností

1.000 Kč

44 dní až 30 dní

20% z celkové ceny objednaných služeb

29 dní až 20 dní

30% z celkové ceny objednaných služeb

19 dní až 11 dní

50% z celkové ceny objednaných služeb

10 dní až 5 dní

80% z celkové ceny objednaných služeb

4 dny a méně

100% z celkové ceny objednaných služeb

 

Ke všem letenkám se vztahují tyto obchodní podmínky:
Na objednané letenky se nevztahují stornopodmínky a stornopoplatky CK CAMPANATOUR. Objednané a zaplacené letenky jsou nevratné a nepřenosné (tzn. stornopoplatek činí 100%, letenka je na přesné jméno dle platného cestovního dokladu, u dětí i na datum narození). Vrací se taxa započtená v ceně letenky a případný palivový příplatek. Palivový příplatek může být doúčtován dle aktuální výše 3 týdny před odletem. Elektronickou letenku obdrží cestující současně s informacemi k zájezdu, tj. 7 dní před odletem.

 

CK může pro zákazníka sjednat zájezd, který se řídí jinými podmínkami a výší odstupného. V tomto případě musí být tyto podmínky uvedeny na 1. straně smlouvy o zájezdu a tím mají přednost před tímto Dalším smluvním ujednáním.

Výše odstupného za každou jednotlivou osobu u zájezdů 55+ činí:

90 dní a více před rozhodnou skutečností

10% z celkové ceny objednaných služeb

89 dní až 60 dní

30% z celkové ceny objednaných služeb

59 dní až 46 dní

50% z celkové ceny objednaných služeb

45 dní až 28 dní

75% z celkové ceny objednaných služeb

27 dní a méně

100% z celkové ceny objednaných služeb

 

 

Pokud ke stornu dojde o víkendu nebo ve dnech státního svátku, nelze storno provést jen prostým odesláním stornovacího dopisu mailem, ale je třeba současně zavolat na pohotovostní linku cestovní kanceláře CAMPANATOUR, s.r.o. (+420 736 166 378).

 

Jde-li o zájezd připravený podle individuálního požadavku klienta, zahrnuje leteckou dopravu nebo směřuje do destinací, které mají velmi přísné podmínky storna ubytování a jiných služeb, uvede CK zvláštní podmínky pro konkrétní případ uvedeny v nabídce s kalkulací zájezdu, včetně možnosti pojištění storna. 

 

Zákazník podpisem SOZ potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, zejména s rozsahem objednaných služeb, podmínkami cestovního pojištění a povinného smluvního pojištění ve smyslu zák. č. 159/1999 Sb. CAMPANATOUR je ve smyslu tohoto zákona cestovní kanceláří, na kterou se vztahuje povinnost sjednat povinné smluvní pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu,
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, 
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.
Povinné smluvní zajištění je zahrnuto do cen všech zájezdů podle zákona 159/1999 Sb.
Uvedené údaje slouží pouze pro informaci, veškerá smluvní ujednání mezi CK CAMPANATOUR a zákazníkem jsou obsažena ve smlouvě o zájezdu nebo jejích dodatcích. Popisy zájezdů a vysvětlení pojmů jsou uvedeny v katalogu/na webových stránkách, liší-li se údaj v katalogu/na webových stránkách od údaje ve smlouvě o zájezdu - má přednost ustanovení smlouvy o zájezdu.
 
Vytvářím objednávku...